TMT.communities’08 Warsaw – Andreas Bauer (belysio.com)

Prezentacja Adreasa Beuera (belysio.com): „Belysio.com: mobilna oraz internetowa usługa społecznościowa”