1

TMT.communities’08 – Giełda Papierów Wartościowych jako pionier budowania społeczności biznesowych

TMT.communities’08 – Iwona Sroka (Dyrektor Działu Promocji GWP):
Giełda Papierów Wartościowych jako pionier budowania społeczności biznesowych