12

Polska aktywność na Twitterze

Kolejna (zaległa) prezentacja z konferencji mediafunLAB: Follow me, czyli mikroblogi w marketingu i PR. Tym razem Mikołaj Gajewski (Redefine) o polskiej aktywności na Twitterze (na podstawie analiz „Twittera dla Polaków” czyli Twitt.pl). Niestety, to kolejna prezentacja, która została zakłócona przez działający w pobliżu modem, nie potrafię tego lepiej poprawić, więc duży „rispekt” dla tych, którzy obejrzą i wysłuchają jej do koćca…

Dodam tylko, że w pokonferencyjnych komentarzach prezentacja Mikołaja została oceniona bardzo wysoko.

W czasie pisania tego wpisu trwa konferencja RealTimeCamp, gdzie Janek Zając prezentuje bardzo interesujące wyniki i analizy aktywności użytkowników na Blipie, mam nadzieję, że organizatorzy udostępnią wkrótce ten materiał.

Aktualizacja 4.12.2009:
Nie wiem czy będzie lepsza ta wersja, ale wrzucam, może da się jej łatwiej słuchać.