7

Konkretny konkurs – konkretna nagroda czyli mediafun i ASK w sprawie edukacji :-)

Konkurs pojawił się co prawda w mediafun magazynie, ale grzechem byłoby, gdyby zabrakło go również na blogu, zwłaszcza, że nagroda o wartości 6 tysięcy złotych piechotą nie chodzi 🙂

A w czy rzecz?
Chodzi o konkurs, który przygotowaliśmy razem z Akademią Sztuk Komunikacji.
ASK to projekt edukacyjny Adama Łaszyna (AlertMedia Communications), skierowany do doświadczonych PR-owców, w którym dzielą się swoją wiedzą takie osoby jak: dr Mariusz Sokołowski, prof. Andrzej Rychard, Joanna Luboń, dr Franciszek Sztabiński, Grzegorz Miecugow, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Magdalena Dobrowolska-Sagan, Bartek Brzoskowski i moja skromna osoba. To przekrojowy kurs, od projektowania strategii PR, przez PR instytucji publicznych, pracę z kamerą, pracę z głosem, socjologię i media społecznościowe, dobrany tak, ci, którzy już trochę w zawodzie pracują mogli pogłębić swoją wiedzę, o dziedziny również luźniej związane z public relations.

Miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszej edycji kursu – kameralna atmosfera, dużo czasu, miejsca i warunki na rozmowy i dogłębne poznanie tematu, ciekawe warsztaty. Pierwsza edycja zebrała bardzo dobre opinie wśród uczestników (przynajmniej do mnie dotarły takie słuchy), myślę, że jesienna edycja będzie jeszcze bardziej ciekawa.

Jeśli cena kursu jest dla Was trudna do przełknięcia to od czego jest mediafun i słynne konkursy 🙂

Konkurs oczywiście jest, nagrodą, jak łatwo się domyślić jest właśnie pełne uczestnictwo we wszystkich zajęciach jesiennej edycji.

A na czym polega konkurs? Składa się z trzech punktów:

1. Spośród wszelkich akcji i kampanii komunikacyjnych, jakie miały miejsce na świecie w ciągu ostatniego roku wybierz jedną i opisz ją z punktu widzenia krytycznego PR-owca – pozytywnie, negatywnie, neutralnie – zależy od Ciebie. Ważne, żeby opis zawierał wnioski, obserwacje przydatne dla wszystkich uczących się, studiujących, pracujących w zawodzie PR-owca.

2. Wasze case studies subiektywnie i tendencyjnie oceni nasza komisja złożona z redakcji mediafun magazynu i dyrektora programowego ASK – Adama Łaszyna.

3. Autor najlepszej pracy otrzyma od nas miejsce na jesiennym kursie ASK, zaś wybrane prace autorów, którzy wyrażą zgodę opublikujemy na łamach blog.mediafun.pl.

Proste, prawda? W skrócie i z datami wygląda to tak:
Temat: Case study projektu komunikacyjnego z ostatniego roku z punktu widzenia PRowca
Objętość: do 7000 znaków, zdjęcia, ilustracje mile widziane
Termin nadsyłania prac: 29 września 2011 do północy
Wyniki: 3 października 2011
Nagroda: Kurs w Akademii Sztuk Komunikacji
Swoje prace ślijcie na adres: maciek@mediafun.pl

Ponieważ trochę zabalowaliśmy na konferencjach, a następne dni będą również intensywne, to przesunęliśmy termin nadsyłania prac o 3 dni, czyli do 29 września (w magazynie jest do 26, stąd ta zmiana).

Przejrzyjcie proszę plan zajęć kursu, tematykę i daty, sprawdźcie w kalendarzu czy dacie radę wytrzymać tempo kursu i… czekamy na Wasze prace.

A dla porządku, regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU
Mediafun Magazynu i Akademii Sztuk Komunikacji

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin Konkursu Mediafun Magazynu i Akademii Sztuk Komunikacji zwany w dalszej części „Regulaminem” określa warunki i zasady uczestnictwa oraz nagrodę w konkursie ogłoszonym w 5. numerze Mediafun Magazynu, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorami Konkursu są: Mediafun Magazyn oraz Akademia Sztuk Komunikacji.

§2
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do czytelników Mediafun Magazynu i bloga www.blog. mediafun.pl.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

§3
Zasady i czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 12. do 29. września 2011 roku.
2. Zadanie konkursowe polega na opisaniu kampanii komunikacyjnej z ostatniego roku. Przez kampanię komunikacyjną rozumie się kampanię, w której występowały elementy public relations.
3. Rozwiązanie zadania konkursowego (opis kampanii) nie może być dłuższy niż 7.000 znaków ze spacjami. W przypadku przekroczenia objętości tekstu komisja może zdyskwalifikować zgłoszenie.
4. Rozwiązanie zadania konkursowego (opis kampanii) może zawierać zdjęcia
i ilustracje. Nie są one wliczane do wskazanej w §3.3 objętości tekstu.
5. Prace należy przesłać drogą mailową na adres maciek@mediafun.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29. września 2011 roku o godz. 23:59.
6. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
8. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie po uprzednim powiadomieniu o tym Organizatorów Konkursu poprzez stosowną wiadomość e-mail na adres maciek@mediafun.pl.

§4
Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda
1. Nagrodą w Konkursie jest kurs Akademii Sztuk Komunikacji o wartości 6.150 PLN (5.000 + VAT), realizowany w trybie popołudniowym, którego start zaplanowano na 18.10.2011 roku.
2. Laureatem konkursu zostanie autor najciekawszej pracy konkursowej.
3. O wyborze najciekawszych odpowiedzi zadecyduje Komisja Konkursowa, w składzie której zasiądą przedstawiciele Organizatorów pod przewodnictwem redaktora naczelnego Mediafun Magazynu, Macieja Budzicha, oraz dyrektora programowego Akademii Sztuk Komunikacji, Adama Łaszyna.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 3. października 2011 roku. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie za jego zgodą opublikowane na stronach: www.blog.mediafun.pl, www.ask.edu.pl oraz na profilach Mediafun i Alert Media Communications na profilu facebook.pl.
5. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę określoną w §4.1.
6. Wartość jednostkowa nagrody w Konkursie wynosi 6.150 PLN.

§5
Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie ani otrzymać pieniężnego ekwiwalentu wartości nagrody.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę nagrody przez Laureata
w przypadku, gdy Laureat nie podejmie nauki na wskazanym w §4.1 kursie Akademii Sztuk Komunikacji.
5. Uczestnik Konkursu, poprzez uczestnictwo, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu.

Comments 7

 1. W regulaminie wkradł się mały błąd w paragrafie 3 w punkcie 5. "Prace należy przesłać drogą mailową na adres maciek@mediafun.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29. lutego 2011 roku o godz. 23:59." – zamiast "lutego "powinno być "września" 😉

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *